14 شهر از آلوده‌ترین شهرهای دنیا همه در هند هستند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۴ شهر از آلوده‌ترین شهرهای دنیا همه در هند هستند

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید آلوده‌ترین شهرهای دنیا در هند هستند. ۱۴ شهر از آلوده‌ترین شهرهای دنیا که در این گزارش آمده همه در هند واقع شده‌اند. سازمان بهداشت جهانی گفته هر چند چین توانسته در مبارزه با آلودگی به موفقیت‌هایی دست یابد اما هند راه درازی در پیش دارد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.