بیماری "چهره ناشناسی" چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیماری "چهره ناشناسی" چیست؟

بارها پیش آمده که چهره شخصی آشنا را به جا نیاورده باشیم. برای همه هم پیش می‌آید. گاهی باعث خجالت می‌شود و گاهی سردرگمی. ولی افرادی هستند که هیچ وقت نمی‌توانند چهره‌ای را تشخیص دهند. بیماری که "چهره ناشناسی" نام دارد. سوفیا سِت گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط