ترابشریت، طولانی کردن عمر انسان به کمک تکنولوژی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانشمندان در پی اکسیر حیات

طولانی کردن عمر انسان همواره یکی از اهداف دانشمندان بوده‌است. پیشرفتهای پزشکی و فناوری و حالا تکنولوژی هوش مصنوعی ابزاری است که آنها امیدوارند بتوانند تکامل گونه بشر را کنترل کنند. حتی نامی هم برای آن انتخاب شده‌است: ترابشریت. یکی از شرکت‌هایی که در این زمینه فعال است میگوید در شُرُف ورود به عصر ترابشریت هستیم. این گزارش را ببینید.

موضوعات مرتبط