روش تازه پرتودرمانی سرطان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روش تازه پرتودرمانی سرطان

درمان سرطان همیشه طولانی و هزینه بر بوده است. علاوه بر این در روش‌هایی مانند پرتودرمانی، احتمال بجا ماندن عوارض جانبی درازمدت یا آسیب دیدن بافت‌های سالم در اطراف بافت سرطانی، از نگرانی های عمده بوده است. اما اخیرا محققان در بریتانیا، سرگرم آزمایش دستگاه تازه‌ای برای درمان انواع سرطان هستند، که به نظر می رسد این عوارض جانبی را به حداقل خواهد رساند.

فرگوس والش، خبرنگار بی بی سی، گزارش می‌دهد

موضوعات مرتبط