مصاحبه با بن همرزلی خالق کلمه پادکست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با بن همرزلی خالق کلمه پادکست

اما کلمه پادکست از کجا آمد؟ بعد از جستجو، موفق شدیم ابداع کننده این کلمه رو پیدا کنیم. در گفتگو با بن همرزلی، از او پرسیدم قبل از اینکه او کلمه پادکست را به کار ببرد، این پدیده را چه صدا می کردند؟

موضوعات مرتبط