پنج قانون لباس زیر؛ نکاتی که باید به کودک بیاموزیم تا مورد آزار جنسی قرار نگیرد

بی بی سی فارسی از روز چهارشنبه ۳ اکتبر (۱۱ مهر) بخشی از پوشش خود را به آموزش نکاتی اختصاص داده که می تواند زندگی یک کودک و یک خانواده را زیر و رو کند. برنامه شصت دقیقه به موضوع آزار جنسی کودک توسط بستگان نزدیک می پردازد و برنامه ۳۷ درجه، به پیشگیری از آزار جنسی کودکان.

آزار جنسی کودکان، کابوس هر پدر و مادریست، اما این آزار قابل پیشگیری است. اگر پدر و مادر از کودکی نکاتی مهم را به فرزندشان آموزش دهند، می توانند جلوی وقوع چنین اتفاقی را بگیرند.

نازنین معتمدی در این گزارش به این موارد که به قانون لباس زیر معروف هستند، می پردازد:

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
نکاتی که باید به کودک بیاموزیم تا هرگز مورد آزار جنسی قرار نگیرد

فرق بین لمس خوب و لمس بد را چطور برای بچه ها توضیح بدهیم؟ آیا پزشک، پرستار، پدر یا مادر حق دست زدن به اندام های خصوصی کودک را دارند؟ فرد متعرض جنسی، از چه تاکتیک هایی برای نزدیک شدن به کودک استفاده می کند؟ انیمیشن زیر به این سوالها پاسخ می دهد.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
فرق بین لمس خوب و لمس بد را چطور برای بچه ها توضیح بدهیم؟

نقش پدر و مادر در پیشگیری از آزار جنسی کودکان چیست؟ چه کارهایی از دست آنها برمی‌آید تا دنیای اطراف کودک را در حد امکان امن‌تر کنند؟

چگونه مطمئن شوند که کودک در خانه، مدرسه و کلاس‌های خارج از مدرسه امن است؟ توضیحات بیشتر در انیمیشن زیر

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
نقش پدر و مادر در پیشگیری از آزار جنسی کودکان چیست؟

اگر یکی از نزدیکان کودک، به اندامهای خصوصی او دست زد، پدر و مادر باید چه برخوردی داشته باشند؟ صحیح ترین واکنش که کمترین صدمه روانی را به کودک وارد می کند کدام است؟ این انیمیشن کوتاه به خوبی این موضوع را روشن می کند.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
صحیح ترین واکنش اگر یکی از نزدیکان کودک، به اندامهای خصوصی او دست زد

ویژه برنامه ۳۷ درجه در مورد پیشگیری از آزار جنسی کودکان را می توانید در این روزها ببینید:

چهارشنبه ۱۱ مهر، ۱۱ شب به وقت تهران و ۱۲ شب بوقت کابل

پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۵:۳۰ به وقت تهران

جمعه ۱۳ مهر ۱۴:۰۰ و ۲۲:۳۰

شنبه ۱۴ مهر ۱۹:۰۰

یکشنبه ۱۵ مهر ۱۷:۳۰

دوشنبه ۱۶ مهر ۴:۳۰ و ۱۰:۳۰

چهارشنبه ۱۸ مهر : ۳:۳۰ و ۱۰:۳۰

موضوعات مرتبط