شانزده قطعه پلاستیک در شکم یک پرنده دریائی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شانزده قطعه پلاستیک در شکم یک پرنده دریائی

پلاستیک کمتر از یک قرن است که وارد زندگی ما شده! در این مدت زمان کوتاه به تار و پود زندگی ما تنیده و زندگی بدون آن تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. در همین مدت کوتاه، پلاستیک بلای جان محیط زیست هم شده است. اخیرا میلیون ها قطعه ریز پلاستیک سواحل بریتانیا را پوشانده اند و کارشناسان محیط زیست نمی دانند این میکروپلاستیک‌ها چطور توانسته‌اند از دریا و ساحل سر دربیاورند. یک گروه از فعالان محیط زیست، برای حل این معما و پاکسازی ساحل دست به کار شده اند.

دانکن کندی، خبرنگار بی بی سی، گزارش می دهد.