روبات تحقیقاتی بر سطح سیارک فرود آمد

حق نشر عکس AFP/jaxa
Image caption روبات ساخت آلمان و فرانسه بر سطح سیارک فرود آمده است

یک کاوشگر ژاپنی یک روبات را روی سطح یک سیارک نشانده است. هدف از این طرح انجام تحقیقات در مورد مبدا منظومه شمسی است.

این روبات که پیشاهنگ متحرک سطح سیارک - ماسکوت - نام دارد تولید مشترک آلمان و فرانسه است و توسط کاوشگر ژاپنی هایابوسا-٢ به فضا حمل شده و بر سطح سیارک ریوگو فرود آمده است.

از عمر این سیارک ٤.٦ میلیارد سال گذشته و در حال حاضر در فاصله سیصد میلیون کیلومتری زمین در حرکت است. ماموریت روبات جمع‌آوری اطلاعات مختلف و ارسال آنها به زمین است.

روبات ماسکوت به شکل یک جعبه است و ده کیلوگرم وزن دارد و به سنسورهای متعدد مجهز است. این تجهیزات امکان عکسبرداری با طول موج‌های مختلف، بررسی میکروسکوپی مواد معدنی، اندازه‌گیری دمای سطحی و تشخیص حوزه‌های مغنناطیسی را دارد.

ده روز پیش، کاوشگر هیسابوسا-٢ دو سیارک‌نورد متحرک را نیز بر سطح سیارک ریوگو فرود آورد.

این نخستین بار است که یک وسیله روباتیک در سطح یک سیارک فرود آمده است.

حق نشر عکس AFP
Image caption کارکنان سازمان هوا-فضای ژاپن - اکسا - هنگام فرود روبات بر سطح سیارک

+ فرود دو کاوشگر ژاپنی بر سیارک ۴.۶ میلیارد ساله