هزینه سنگین اختلالات روانی برای اقتصاد جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزینه سنگین اختلالات روانی برای اقتصاد جهان

۲۸ متخصص برجسته جهانی در زمینه سلامت روان و اعصاب در نامه‌ای که نشریه معتبر لنست منتشر کرده از نگرانیشان برای ما مردم جهان گفتند. اینکه نگران ترس‌ها، دلهره‌ها و افسردگی هایی اند که در دنیای مدرن دامن ما را گرفته است. دنیای پرسرعت امروز که در دسترس بودن لحظه ای در اون فضیلته، محیط زندگی در حال تغییره، شبکه های اجتماعی رقابت و چشم به هم چشمی رو به اغلب خانه ها وارد کردن و دنیایی که حتی بازار کارش هم متفاوت شده است. این ۲۸ متخصص می گویند که چنین دنیایی برای سلامت روان ساکنانش بد است و اگر هر چه سریعتر کاری انجام نشود نه تنها آسیب‌های زیادی به نسل آینده می‌زند بلکه برای دولتمردان هم هزینه های سنگینی به جای می گذارد. در چنین دنیایی حقوق بیماران هم در بسیاری از موارد زیر پا گذاشته می شود.

بهرنگ تاج دین گزارش می‌دهد.