شیوه جدید جراحی مغز که در آن بیمار حق انتخاب دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شیوه جدید جراحی مغز که در آن بیمار حق انتخاب دارد

یکی از مهمترین تصمیم هایی که جراحان مغز در اتاق عمل می گیرند این است که اگر توموری را از سر بیمار خارج میکنند، کدام بخش مغز را دست بزنند و چطور این کار را انجام بدهند که به قوه تکلم، تحرک و دیگر توانایی های فرد آسیب وارد نشود! پژوهشگران دانشگاه کمبریج در انگلستان، راه حلی تازه ارائه داده اند. آنها دستگاهی طراحی کرده اند که با آن میتوان تشخیص داد هر بخش مغز کدام توانایی جسمی فرد را هدایت می کند.

ریچارد وسکات، خبرنگار علمی بی بی سی، گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط