یک گام تا ساخت مری مصنوعی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک گام تا ساخت مری مصنوعی

دانشمندان بریتانیایی می گویند یک قدم به ساخت مری آزمایشگاهی برای انتقال غذا به معده، نزدیک تر شده اند. این مری مصنوعی انقباض ماهیچه ای دارد. خبری خوب برای بیمارانی که دچار نقص مادرزادی مری یا سرطان مری هستند. سرطان مری جزو سه سرطان اصلی شایع در ایران و افغانستان است.

فرگوس والش خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.