احتمال بیماری با خالکوبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال بیماری با خالکوبی

با بیشتر شدن علاقه جوانان به خالکوبی، نگرانی از انتقال بیماری های عفونی و حساسیت های پوستی بیشتر شده است. مخصوصا در ایران که این کار یا زیرزمینی یا در آرایشگاه ها انجام میشود و کسانی که خالکوبی می‌کنند لزوما آموزشهای حرفه ای و بهداشتی ندیده اند. نازنین معتمدی از برنامه ۳۷ درجه، به یکی از بزرگترین نمایشگاه های خالکوبی لندن رفته تا اطلاعاتی در این زمینه تهیه کند.