آرد سوسک؛ راه حل مقابله با گرسنگی؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آرد سوسک؛ راه حل مقابله با گرسنگی؟

راه‌های مقابله با گرسنگی در جهان کم نیست. اتفاقا، دور از دسترس هم نیستند. اما مشکل اصلی، عوامل بازدارنده فرهنگی‌ است. این مقدمه، برای این بود که بگوییم دانشمندان موفق شده اند یک نان مقوی را با استفاده از آرد سوسک تهیه کنند! بله! آرد سوسک! جمعیت زیاد و روزافزون زمین باعث شده که سازمان ملل بیش از پیش، نگران تامین پروتئین بشر باشد.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.