لذت زندگی" با ای دی اچ دی"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"لذت زندگی" با ای دی اچ دی

پنی چرت ADHD دارد. به عبارت دیگر اختلال کم توجهی-بیش فعالی. پنی می‌گوید اگر بی‌نظمی ذهنی‌اش را مدیریت کند، ای دی اچ دی تاثیر مثبت روی زندگی می‌گذارد. از زبان او بشنوید دنیا از نظر کسی که دارای این شرایط است چطور است؟

موضوعات مرتبط