هشدارها در مورد تغییرات اقلیمی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدارها در مورد تغییرات اقلیمی

برغم وقفه ای کوتاه، انتشار گازهای خطرناک گلخانه ای در جو زمین افزایش یافته است و جهان را بیش از پیش به طرف گرمای بیشتر و تغییر اقلیم سوق می دهد. گزارش یک موسسه علمی مرجع نشان می‌دهد که صنایع ذغال سنگ در چین و هند امسال بیشترین آلایندگی را ایجاد کرده اند. این گزارش همزمان با کنفرانس جهانی تغییرات اقلیمی منتشر شده است.

سیاوش اردلان گزارش میدهد