فسیل‌هایی که آنلاین می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فسیل‌هایی که آنلاین می‌شوند

این هفته هم زمان با نشست زمین شناسان جهان در واشنگتن، ماموریت علمی دیگری هم در حال انجام است. نمایش آنلاین فسیل‌هایی که در انبارهای موزه های مختلف نگهداری می شوند؛ از جمله موزه تاریخ طبیعی لندن و اسمیتسونین واشنگتن، که قرار است تصاویر میلیون‌ها فسیل را بصورت دیجیتال، آرشیو کنند و در اینترنت قرار دهند.

ویکتوریا گیل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط