شمارش معکوس برای ورود به محدوده کاوش نشده فضا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شمارش معکوس برای ورود به محدوده کاوش نشده فضا

کاوشگر نیو هورایزنز یا افق های نو ناسا به ماموریتی رفته که بیش تر از شش میلیارد کیلومتر با زمین فاصله دارد. در ابتدای سال نو میلادی کاوشگر به دورترین نقطه ای رسید که تا امروز انسان در منظومه شمسی کاوش کرده. کار عکسبرداری و تحقیق از جرم اسرار آمیزی که اولتیما تولی نامیده شده و ممکن است رازهای تازه ای از منظومه شمسی را برملا کند، آغاز شده و هر روز کامل تر می شود. پالاب گوش نگاهی انداخته به دستاوردهای سفر این کاوشگر تا امروز.

موضوعات مرتبط