چینی‌ها به نیمه پنهان ماه رسیدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چینی‌ها به نیمه پنهان ماه رسیدند

چین یک فضاپیما را برروی نیمه پنهان ماه فرود آورده است. این کاوشگر به نام چانگ ای-۴، شامل یک واحد فرود ساکن و یک ماه نورد است که در قطب جنوب کره ماه فرود آمده است. رسانه های دولتی چین، فرود این کاوشگر بر نیمه پنهان ماه را یک گام عمده در اکتشافات فضایی توصیف کرده‌اند. این اولین بار است که یک کاوشگر برای بررسی نیمه پنهان ماه فرستاده می شود. پیشتر فضانوردان آمریکایی در سال ۱۹۶۸ میلادی بر قسمت روشن ماه فرود آمده بودند.

شهریار صیامی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط