استفاده از ابزار دیجیتالی برای بچه‌ها چندان هم خطرناک نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از ابزار دیجیتالی برای بچه‌ها چندان هم خطرناک نیست

نتیجه یک پژوهش در بریتانیا نشان می دهد که استفاده کودکان از ابزارهای دیجیتالی چندان هم باعث نگرانی نیست. بر اساس این تحقیق، مهم این است که کودک یک ساعت قبل از خواب استفاده از این وسایل را کنار بگذارد.

ریحانه مظاهری گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط