دستگاه نفس‌سنج برای تشخیص سرطان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستگاه نفس‌سنج برای تشخیص سرطان

دانشمندان یک دستگاه نفس‌سنج ساخته اند که می تواند شیوه تشخیص سرطان را متحول کند. از این دستگاه برای کشف نشانه های سرطان در مراحل اولیه استفاده می شود. تشخیص زودهنگام سرطان غالباً می تواند جان فرد را نجات دهد ولی در انگلستان تقریبا نیمی از مبتلایان، دیر متوجه بیماری خود می شوند، از جمله همسر یکی از طراحان دستگاه جدید که پس از سالها مبارزه با سرطان درگذشت.

کترین برنز، خبرنگار بی بی سی گزارش می دهد.