فیبر مواد غذایی دشمن سرطان روده و بیماری‌های قلبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیبر مواد غذایی دشمن سرطان روده و بیماری‌های قلبی

بر اساس نتایج تحقیقی که به سفارش سازمان بهداشت جهانی انجام شده، خوردن میزان کافی از فیبر در طول روز احتمال سکته و ابتلا به بیماری‌های قلبی و مرگ زودهنگام را کاهش می‌دهد.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.