جستجوی تازه برای یافتن راه تشخیص فوری ضربه مغزی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جستجوی تازه برای یافتن راه تشخیص فوری ضربه مغزی

بازیکنان لیگ برتر فوتبال انگلستان قرار است در تحقیق جدیدی برای کاهش آثار جراحت‌های سر شرکت کنند. در این تحقیق، پزشکان تیم‌ها از بازیکنانی که در طول بازی، سرشان آسیب می بیند، نمونه بزاق و ادرار می گیرند و آنها را برای بررسی، به دانشگاه بیرمنگام می‌فرستند. محققان امیدوارند این تحقیق بتواند به درمان جراحت های مغزی کمک بزرگی کند.

دیوید اورنستین گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط