دانشمندان: هشتاد درصد کاهش مصرف گوشت تا سال 2050
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانشمندان: هشتاد درصد کاهش مصرف گوشت تا سال ۲۰۵۰

پژوهشگران از هفت کشور و حوزه های مختلف علوم کشاورزی پس از سه سال مطالعه به این نتیجه رسیده اند که برای سیر کردن شکم ده میلیارد جمعیت دنیا در سال ۲۰۵۰، بشر باید رژیم غذایی خود را تغییر دهد. طبق این یافته ها، مصرف گوشت و مرغ و لبنیات باید ۸۰ درصد کمتر، و با میوه و سبزیجات و حبوبات و گندم جایگزین شود.