کفش‌های لیزری به کمک مبتلایان به پارکینسون می‌آیند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کفش‌های لیزری به کمک مبتلایان به پارکینسون می‌آیند

بسیاری از مبتلایان به بیماری پارکینسون، گاهی در حال راه رفتن ناگهان دچار فلج عضلانی می شوند. به این ترتیب که مغز تا مدتی نمی داند باید چه فرمانی به اندامهای بدن بدهد و در نتیجه بیمار مدتی کوتاه نمی تواند اصلا حرکت کند. یک موسسه در لندن، راه حلی برای این مشکل پیدا کرده: مجهز کردن کفش‌های بیمار به لیزرهای راهنما.

نازنین گروس‌پور گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط