ماه سرخ فوق‌العاده چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماه سرخ فوق‌العاده چیست؟

امشب، علاقمندان نجوم شاهد یک پدیده نادر معروف به ماه سرخ فوق العاده خواهند بود. این پدیده در بیشتر نقاط جهان از جمله ایران قابل مشاهده خواهد بود.

پالاب گوش گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط