گزارش نگران کننده محققان نروژی از تغییر اقلیم
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش نگران کننده محققان نروژی از تغییر اقلیم

محققان در نروژ می‌گویند اولین نشانه تغییر عمده آب و هوایی در قطب شمال قابل مشاهده است. به گفته آنها، با گرمایش زمین، دریای بارنتس که بیش از ۱۲ هزار سال بخشی از اقیانوس منجمد شمالی بوده، به مرور بخشی از اقیانوس اطلس می‌شود.

راجر هرابین، گزارش می‌دهد.