جدول مندلیف 150 ساله شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدول مندلیف ۱۵۰ ساله شد

صحبت از شیمی که می‌شود، ما رو یاد مدرسه و مشعل بُنسِن و آزمایش‌های ناموفق می‌ندازد، و البته جدول مندلیف. جدولی که امسال صد و پنجاه ساله می‌شود و هنوز هم به متحول کردن نگاه دانشمندان به جهان ادامه می دهد. تیم مافت، سری زده به کالج سلطنتی بریتانیا، جایی که چند تا از مهم ترین عناصر جدول تناوبی، کشف شده است.

موضوعات مرتبط