چشم‌انداز روش‌های جدید درمان سرطان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم‌انداز روش‌های جدید درمان سرطان

دانشمندان می گویند امیدهایی وجود دارد که تا ده سال آینده داروهایی در دسترس باشند که بتوانند مقاومت سلول های سرطانی را در برابر درمان از بین ببرند. این یعنی ده‌ها هزار نفر می توانند عمر طولانی تری داشته باشند و سرطان از یک بیماری کشنده به یک بیماری مزمن تبدیل شود.

فرگوس والش گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط