نزار زکا: مرا ربودند و محاکمه صوری کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نزار زکا: مرا ربودند و محاکمه صوری کردند

آزادی یک لبنانی متهم به جاسوسی برای آمریکا از زندانی در ایران واکنش مثبت کاخ سفید را درپی داشته است. بعد از اینکه دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسیده، هیچ مقامی رسمی در دولت او با ایران سخنی به نرمی نگفته، مگر امروز که سخنگوی کاخ سفید از ایران قدردانی کرد. نزار زکا البته در سخنانی کوتاه بعد از رسیدن به بیروت زندانی شدن خود در ایران را یک آدم ربایی توصیف کرد و گفت در یک دادگاه نمایشی محاکمه شده است. نزار زکا اقامت دائم آمریکا را دارد و از چهار سال پیش به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران در بازداشت بوده است. مقامهای ایران و لبنان تاکید کرده اند که هیچ معامله ای سیاسی صورت نگرفته است.

مهرداد فرهمند گزارش می دهد.