نیم قرن پس از فرود تاریخی اولین انسان بر روی ماه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیم قرن پس از فرود تاریخی اولین انسان بر روی ماه

پسر و نوه نیل آرمسترانگ، اولین مردی که روی ماه پا گذاشت، درباره میراث و خاطرات او صحبت می کنند. از فضانوردی که کره زمین را آسیب پذیر می‌دانست و نگرانش بود. آپولو ۱۱، پنجاه سال پیش، به روی ماه فرود آمد.

پلپ گوش گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط