۱۰ نکته از نخستین فرود بشر بر ماه که شاید ندانید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۰نکته از نخستین فرود بشر بر ماه که شاید ندانید

پنجاه سال پیش در چنین روزی آپلوی۱۱ از مرکز فضایی کندی پرتاب شد. در این ویدئو ۱۰ موردی را از نخستین فرود بشر بر ماه را ببینید که شاید تاکنون نمی‌دانستید.

موضوعات مرتبط