چه شد که نیل آرمسترانگ برای قدم گذاشتن روی ماه انتخاب شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چه شد که نیل آرمسترانگ برای قدم گذاشتن روی ماه انتخاب شد

در این ویدئو مایکل کالینز، فضانورد آپولو۱۱ شرح می‌دهد چطور نیل آرمسترانگ بعنوان فرمانده ماموریت سفر به ماه انتخاب شد.