امیدواری برای درمان بیماری کشنده ابولا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امیدواری برای درمان بیماری کشنده ابولا

در جمهوری دموکراتیک کنگو، یک روش آزمایشی جدید برای درمان ابولا، نتایج بسیار مثبتی به دنبال داشته است. پارسال، دست کم هزار و هشتصد نفر در اثر ابولا در کنگو جان خود را از دست دادند. اما دانشمندان در سازمان بهداشت جهانی می گویند این روش جدید درمان، می تواند جان نود درصد مبتلایان را نجات دهد.

گایوس کوئِنی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط