BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 بهداشت 
روغن ماهی
به بيماران سرطان
کمک می کند
 فضا 
حمايت رئيس
آژانس فضايی اروپا
از ناسامريخ
'هرگز مثل
زمين نبوده است'

اوج گرمای زمين


اوج گرمای زمين

پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت
<br>
<br>


پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت

 
:خبرهای روز
 
مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

فضاپيمای گاليله نابود شد

عينک های دوربين دار برای عکس های فوری

خطر انقراض شير رو به افزايش است

وحشت در آمريکا: ايزابل نزديک می شود

بررسی آثار اجتماعی ايدز در آفريقا

حالت خواب راز شخصيت انسان را برملا می کند

آمادگی چين برای اعزام فضانورد

ارقام يونانی ريشه مصری دارد

مرکز مطالعات ايدز در کابل

ورزش از سرطان سينه جلوگيری می کند

کمبود شديد منابع مالی مناطق حفاظت شده

هابل آناتومی کهکشانی را مطالعه می کند

'پدر بمب هيدروژنی' درگذشت

 
صفحه نخست > دانش و فن 

گرينويچ 12:08 - 01/03/2003
 
فسيل جديد، کليد درک تکامل انسان

دندان های فوقانی کامل هستند
دندان های فوقانی کامل هستند
 
ديويد وايتهاس دبير علمی بی بی سی

فسيل شناسان می گويند که کشف فسيل تازه ای در "تنگه اولدوای" در تانزانيا می تواند به درک بهتر انسان از نحوه پيدايش خود کمک کند.

گفته می شود بقايای اين "هومينيد" (يک گونه بسيار قديم که اجداد اوليه انسان از آن تکامل يافتند) که 8/1 ميليون سال قدمت دارد، از جمله سالم ترين نمونه هايی است که تاکنون از اعضای گونه انسان يعنی "هومو" کشف شده است.

کشف تازه شامل بخش هايی از فک پايينی و آرواره های فوقانی شامل دندان های کامل است.

رابرت بلومنشين، استاد مردم شناسی دانشگاه روتجرز در ايالت نيوجرسی آمريکا، که مقاله وی در نشريه علمی "ساينس" منتشر شده است، گفت: "اين يکی از اجداد مهم انسان است که از يک دوره بسيار مهم ما قبل تاريخ می آيد. يعنی دوره ای که ما برای نخستين بار شاهد ابزارهای استخوانی هستيم، زمانی که هومينيدها، تازه بهره برداری گسترده تر از حيوانات به عنوان منبع غذايی را آغاز کرده بودند و زمانی که اندازه مغز شروع به توسعه جدی کرده بود."

"مرد زبردست"

منظور پروفسور بلومنشين و همکارانش يک گونه هومينيد است که در سال 1995 در "تنگه اولدوای" در تانزانيا يافت شده است. اين منطقه ابتدا به خاطر کشفيات لويی و مری ليکی در دهه1960 شهرت يافت.

40 سال قبل، لويی ليکی و همکارانش شماری فسيل در اولدوای کشف کردند که در آن زمان به عنوان قديمی ترين عضو گونه هومينيد شناخته شد.

آنها آن موجود را به خاطر حجم بزرگ مغز و ابزار سنگی اطراف آن "انسان زبردست" (Homo habilis) ناميدند.

ده سال بعد ريچارد، پسر لويی ليکی نمونه کامل تری از جمجمه "انسان زبردست" را در شمال کنيا پيدا کرد که نشان می داد اين گونه در سراسر "ريفت ولی" در شرق آفريقا در حرکت بوده است.

و در اواسط دهه 1980، کشفيات تازه باعث شد دانشمندان "انسان زبردست" را به دو گروه جداگانه تقسيم کنند.

با اين حال، آخرين تحقيق گروه آقای بلومنشين ممکن است ثابت کند که برخی از اعضای دو گروه جداگانه "انسان زبردست" را می توان دوباره در يک گونه جای داد.

نکته مهم اين که در کنار بقايايی که آقای بلومنشين يافته است ابراز سنگی و استخوان های حيوانات بزرگ تر يافت شد که آشکارا نشان می دهد اين موجود آنها را ساخته است.

پروفسور بلومنشين می گويد که اين يافته تحقيقات ساير دانشمندان را تاييد می کند و توانايی هومينيدها را در ساخت ابزار و استفاده از آنها برای بريدن گوشت ثابت می کند.
 
    صفحه نخست
    ايران
    خبرهای منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما