BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 بهداشت 
روغن ماهی
به بيماران سرطان
کمک می کند
 فضا 
حمايت رئيس
آژانس فضايی اروپا
از ناسامريخ
'هرگز مثل
زمين نبوده است'

اوج گرمای زمين


اوج گرمای زمين

پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت
<br>
<br>


پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت

 
:خبرهای روز
 
مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

فضاپيمای گاليله نابود شد

عينک های دوربين دار برای عکس های فوری

خطر انقراض شير رو به افزايش است

وحشت در آمريکا: ايزابل نزديک می شود

بررسی آثار اجتماعی ايدز در آفريقا

حالت خواب راز شخصيت انسان را برملا می کند

آمادگی چين برای اعزام فضانورد

ارقام يونانی ريشه مصری دارد

مرکز مطالعات ايدز در کابل

ورزش از سرطان سينه جلوگيری می کند

کمبود شديد منابع مالی مناطق حفاظت شده

هابل آناتومی کهکشانی را مطالعه می کند

'پدر بمب هيدروژنی' درگذشت

 
صفحه نخست > دانش و فن 

گرينويچ 13:15 - 13/05/2003
 
حيوانات 'از اخلاق بهره مندند'

گوسفند می تواند چهره 50 همنوع خود را به خاطر بسپارد
گوسفند می تواند چهره 50 همنوع خود را به خاطر بسپارد
 
الکس کربی خبرنگار بی بی سی در امور محيط زيست

حاميان رفاه حيوانات می گويند که برخی حيوانات به طرقی که شباهت هايی به انسان دارد، فکر می کنند و از احساسات برخوردارند.

اين افراد می گويند که نشانه های ازخودگذشتگی در حيوانات مشاهده می شود، به طوری که برخی از آنها بدون توجه به منافع خود، به کمک ساير حيوانات می شتابند.


شواهدی وجود دارد داير براين که برخی حيوانات تا حدودی از اخلاقيات برخوردارند و گاه حتی نسبت به ساير حيوانات نگرانی نشان می دهند
گروه ترحم در دامداری جهانی
حيواناتی که به صورت جمعی زندگی می کنند اغلب به شيوه هايی که يادآور رفتار انسان است، علائمی از خصوصيات اخلاقی به نمايش می گذارند.

اين گروه می گويند که مدارک علمی برای ثابت کردن ادعای خود دارند و اين امر می تواند پيامدهای گسترده ای برای استفاده از حيوانات داشته باشد.

اين افراد به يک گروه بريتانيايی به نام "ترحم در دامداری جهانی" (Compassion in World Farming) تعلق دارند. اين گروه با کشتار دام برای گوشت مخالفتی ندارد، اما استدلال می کند که بايد با آنها انسانی رفتار شود.

اين گروه در روز شنبه گذشته ميزبان کنفرانسی تحت عنوان "درک حيوانات" در لندن بود که موضوع آن درک هوشياری و عواطف حيوانات بود.

مفهوم برخورداری حيوانات از نوعی آگاهی ضمير و احساسات، در سال 1997 از سوی اتحاديه اروپا به رسميت شناخته شد.

گروه "ترحم در دامداری جهانی" در نامه ای نوشت: "شواهدی وجود دارد داير براين که برخی حيوانات تا حدودی از اخلاقيات برخوردارند و گاه حتی نسبت به ساير حيوانات نگرانی نشان می دهند."

اين گروه می افزايد: "برای اين حيوانات، زندگی در داخل جمع، نيازمند پايبندی به يک رشته مقررات اخلاقی و رفتاری است... اکثر حيواناتی که در جمع زندگی می کنند کدهای اخلاقی مشابه انسان به نمايش می گذارند."

"جانورشناسانی که زندگی حرفه ای خود را، چه از طريق مشاهده يا آزمايش تجربی توانايی های ذهنی، صرف مطالعه درباره رفتار حيوانات کرده اند، معتقدند که بسياری از جانوران از احساسات و قوه تفکر برخوردارند."

جويس دسيلوا، مدير اين گروه، به بی بی سی گفت: "طی 15 سال گذشته فضای موجود پيرامون اين پرسش که آيا بايد وجود احساسات در حيوانات را بپذيريم يا خير منقلب شده است."

اوی می گويد: "اين وضع پيامدهای عظيمی برای کليه شيوه های استفاده از حيوانات دارد و دلالت می کند که کليه دام ها از حق زندگی و مرگی انسانی برخوردارند."

طرد کامل

دکتر جکی ترنر، مدير تحقيقات هيات امنای اين گروه به بی بی سی گفت: "ابعاد عقلی و ذهنی احشام بسيار گسترده تر از آن است که ما اذعان می کنيم." و می افزايد: "اما نگرش ما نسبت به آنها، دارای ريشه های عميق فرهنگی است. مثلا ما به سگ و خوک نگاه کاملا متفاوتی داريم."

ادعای وجود شواهد علمی داير بر اين که حيوانات دارای احساسات و وجدان هستند منتقدانی نيز دارد. اين منتقدان می گويند که اين مفهوم چيزی نيست جز "بخشيدن صفات انسانی به حيوانات".

يک سخنگوی گروه "اتحاد روستايی" (Countrysid Alliance) به بی بی سی گفت: "به نظر می رسد که جريان "صفات انسانی بخشيدن به حيوانات" درحال باب شدن باشد."

"اين جريان به اين ادعاها منجر می شود که حيوانات نيز مانند انسان ها از احساسات و عواطف برخوردارند و اين حرف آشکارا بی معنی است."

امکان اثبات

اما دکتر جيمز کرکوود، مدير کل و مدير علمی "فدراسيون دانشگاه ها برای رفاه حيوانات" (يو اف ش دبليو)، نگرش گروه "ترحم در دامداری جهانی" را مورد تاييد قرار داد.

وی به بی بی سی گفت: "اين که حيوانات دارای احساسات هستند در طول قرون موضوع مباحثه بوده است."

"ما حتی نمی توانيم مطلقا ثابت کنيم که ساير انسان ها صاحب احساسات است، هرچند فرضيه ای غير از اين آشکارا غلط به نظر می رسد."

وی اظهار نظر کرد: "ديدگاه علمی می گويد قبول اين فرضيه که تمام مهره داران دارای احساسات هستند از رد آن بهتر است."
 
    صفحه نخست
    ايران
    خبرهای منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما