BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 بهداشت 
روغن ماهی
به بيماران سرطان
کمک می کند
 فضا 
حمايت رئيس
آژانس فضايی اروپا
از ناسامريخ
'هرگز مثل
زمين نبوده است'

اوج گرمای زمين


اوج گرمای زمين

پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت
<br>
<br>


پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت

 
:خبرهای روز
 
مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

فضاپيمای گاليله نابود شد

عينک های دوربين دار برای عکس های فوری

خطر انقراض شير رو به افزايش است

وحشت در آمريکا: ايزابل نزديک می شود

بررسی آثار اجتماعی ايدز در آفريقا

حالت خواب راز شخصيت انسان را برملا می کند

آمادگی چين برای اعزام فضانورد

ارقام يونانی ريشه مصری دارد

مرکز مطالعات ايدز در کابل

ورزش از سرطان سينه جلوگيری می کند

کمبود شديد منابع مالی مناطق حفاظت شده

هابل آناتومی کهکشانی را مطالعه می کند

'پدر بمب هيدروژنی' درگذشت

 
صفحه نخست > دانش و فن 

گرينويچ 13:45 - 21/05/2003
 
قرابت ژنتيکی شامپانزه به انسان

انسان و شامپانزه ميليون ها سال قبل دارای تبار مشترکی بودند
انسان و شامپانزه ميليون ها سال قبل دارای تبار مشترکی بودند
 
ريچارد بلک خبرنگار علمی بی بی سی

براساس يک رشته تحقيقات تازه، شامپانزه از لحاظ ژنتيکی به حدی به انسان نزديک است که در واقع بايد آن را در خانواده ای که انسان نيز بدان تعلق دارد (هومو) جای داد.

دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه ايالتی وين در ديترويت آمريکا، ژن های کليدی انسان و چند گونه ميمون (ape) را مورد آزمايش قرار دادند و دريافتند که "کدهای حيات" انسان 4/99 درصد با شامپانزه اشتراک دارد.

اين گروه از محققان پيشنهاد می کنند که شامپانزه و ميمون ديگری به نام بوبونوس که پيوند نزديکی با شامپانزه دارد، در گونه هومو (Homo) قرار داده شوند. انسان نيز به گونه هومو متعلق است.

انسان، که نام علمی آنها هوموسيپين است، درحال حاضر تنها ارگانيسم زنده اين گونه است، هرچند برخی از موجودات منقرض شده مانند نئاندرتال ها (هومو نئاندرتاليس) نيز بخشی از اين گروه هستند.

قياس شش گونه

دکتر درک وايلدمن، که نتايج اين مطالعه را به کمک همکارانش در نشريه "اقدامات آکادمی ملی علوم" آمريکا چاپ کرده است می گويد: "از زمانی که مردم به مطالعه تکامل پستانداران عالی پرداختند، اين شکاف ميان انسان و ميمون ها وجود داشت."

وی به بی بی سی گفت: "و به اين ترتيب آنچه ما نشان داده ايم اين است که شباهت انسان و شامپانزه به يکديگر در عمل بيش از شباهت هر يک از آنها به ساير ميمون هاست."

علوم نوين ژنتيک از طريق ارزيابی شباهت کدهای دی ان ای ميان گونه های مختلف، ابزار تازه ای برای تعيين نزديکی و پيوند ميان اين گونه ها در اختيار محققان می گذارد.

اين شيوه فاصله زيادی با شيوه های سنتی برای دسته بندی ارگانيسم های زنده که براساس شباهت ظاهری آنها انجام می شد دارد.

تيم دانشگاه ديترويت در تحقيقات خود به مقايسه 97 ژن مهم از شش گونه مختلف پرداخت. اين گونه ها شامل انسان، شامپانزه، گوريل، اورانگوتان، ميمون های جهان کهن و موش بود.

دانشمندان براساس اين قياس يک شجره تکاملی که ميزان قرابت ميان ارگانيسم ها را محاسبه می کرد خلق کردند.

براساس اين تحليل، شامپانزه ها و انسان با 4/99 درصد شباهت ژنتيکی، شاخه های مجاور را در شجره خانوادگی اشغال می کنند. شاخه بعدی در اين شجره به گوريل ها، اروانگوتان و بعد از آنها ميمون های جهان کهن قرار می گيرند.

هيچ يک از پستانداران عالی پيوند نزديکی به موش نداشتند.

دکتر وايلدمن گفت: "می توان گفت که انسان ها و شامپانزه ها همانقدر به هم نزديک هستند که، برای مثال، اسب و خر."

وی گفت: "از زمان ارسطو اين پنداره وجود داشت که انسان در راس زنجيره ای بزرگ حيات قرار دارد موجودات ساده تر در رده های پايين تر زنجيره می ايستند. اما درحالی که اين موضوع برای برخی از مردم کاملا مشهود به نظر می رسد، داده ها ظاهرا چنين چيزی نمی گويد."

با اين حال همه دانشمندان با نتيجه گيری گروه دکتر وايلدمن موافق نيستند و شامپازه را متعلق به گونه هومو نمی دانند.

درحالی که گروه ديترويت شباهت انسان و شامپانزه را 4/99 درصد رقم می زند، ساير محققان در سال گذشته آن را حدود 95 درصد ارزيابی کردند.

اما آيا جابجايی طبقاتی شامپانزه ها وضعيت اين حيوانات را بهبود خواهد بخشيد.

يک سخنگوی گروه حفاظت از محيط زيست "بنياد جين گودال" نسبت به اين مساله ابراز ترديد کرد و گفت جدا از اين که اين موجود را در چه طبقه و گروهی قرار دهيم، مشکل از ميان رفتن زيستگاه آنها و شکار تجاری گوشتشان ادامه خواهد يافت.
 
    صفحه نخست
    ايران
    خبرهای منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما