BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 بهداشت 
روغن ماهی
به بيماران سرطان
کمک می کند
 فضا 
حمايت رئيس
آژانس فضايی اروپا
از ناسامريخ
'هرگز مثل
زمين نبوده است'

اوج گرمای زمين


اوج گرمای زمين

پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت
<br>
<br>


پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت

 
:خبرهای روز
 
مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

فضاپيمای گاليله نابود شد

عينک های دوربين دار برای عکس های فوری

خطر انقراض شير رو به افزايش است

وحشت در آمريکا: ايزابل نزديک می شود

بررسی آثار اجتماعی ايدز در آفريقا

حالت خواب راز شخصيت انسان را برملا می کند

آمادگی چين برای اعزام فضانورد

ارقام يونانی ريشه مصری دارد

مرکز مطالعات ايدز در کابل

ورزش از سرطان سينه جلوگيری می کند

کمبود شديد منابع مالی مناطق حفاظت شده

هابل آناتومی کهکشانی را مطالعه می کند

'پدر بمب هيدروژنی' درگذشت

 
صفحه نخست > دانش و فن 

گرينويچ 11:38 - 01/07/2003
 
امکان تامين تخمک از جنين سقط شده

تخمک ها برای کاربرد در آينده قابل استخراج است
تخمک ها برای کاربرد در آينده قابل استخراج است
 
مارتين هاچينسون خبرنگار علمی بی بی سی در مادريد


براساس تحقيقات تازه امکان استخراج تخمک از جنينی که پس از هشت هفتگی (foetus) سقط شده باشد و استفاده از اين تخمک برای بارور کردن زنان نازا در آينده وجود خواهد داشت.

اين انديشه سخت جنجالی به عنوان راه حلی برای مقابله با مشکل کمبود کسانی که حاضر هستند به زنان نابارور تخمک اعطا کنند پيشنهاد شده است.

اين پيشنهاد روز دوشنبه پس از فاش شدن نتايج رشته تحقيقات مشترکی در اسرائيل و هلند يک گام به واقعيت نزديک تر شد. اين پژوهش ها نشان داد که بافت های تخمدان که از جنين دو و سه ماهه استخراج شده باشد را می توان برای چندين هفته در آزمايشگاه زنده نگاه داشت.


چه کسی می خواهد بداند که مادرش يک جنين سقط شده بوده است؟
نوالا اسکاريسبريک از موسسه خيريه "زندگی"
براساس اين مطالعه حفره های تخمدانی حاوی تخمک های در حال بلوغ (follicle) که از جنين استخراج شده بود پس از قرار گرفتن در مواد شيميايی ويژه کشت، تا حدودی رشد کرد و از حالت "بدوی" خارج شد.

با اين حال پيش از آنکه امکان فنی توليد يک تخم ماندگار که در روش "آی وی اف" (بارداری آزمايشگاهی) قابل استفاده باشد فراهم شود، به پيشرفت های علمی زيادی نياز است.

دکتر تال بايرون-شنتال، سرپرست پژوهش ها از بيمارستان ماير در اسرائيل اذعان کرد استخراج تخمک ها از يک جنين سقط شده مفهومی جنجالی است.

وی ضمن ارائه نتايج پژوهش های خود در کنفرانس انجمن اروپايی توليد مثل و جنين شناسی در مادريد گفت: "من به خوبی از جنجال پيرامون اين موضوع آگاهم، اما شايد برخی جاها از لحاظ اخلاقی قابل قبول باشد."

مطالعات وی در همکاری با دانشگاه "اوترخت" در هلند به روی هفت جنين انجام شد که به خاطر کشف معايبی، در مراحلی ديرتر از معمول سقط شدند.

واکنش خشم آلود

نوالا اسکاريسبريک از موسسه خيريه "زندگی" گفت او انديشه استخراج تخمک از جنين سقط شده را "شديدا زشت و زننده" می داند.

وی گفت: "تنها به اين خاطر که تقاضا برای اين تخمک ها از سوی افراد درمانده زياد است به آن اعتبار اخلاقی نمی دهد. من تصور می کنم که همه آدم های عادی از فکر اين کار بيزار باشند. اما اين روزها هيچ چيز غيرممکن نيست و با سرعتی که علم پيشرفت می کند می توانم تصور کنم که اين کار به زودی عملی خواهد شد."

وی افزود: "چه کسی می خواهد بداند که مادرش يک جنين سقط شده بوده است؟"

پروفسور راجر گاسدن، مدير موسسه جونز برای علوم توليد مثل در آمريکا به بی بی سی گفت که شماری پرسش های اخلاقی و عملی در زمينه استفاده از اين تخمک وجود دارد.

با اين حال وی گفت که تحقيقات در اين زمينه ارزشمند است زيرا ممکن است به پزشکان کمک کند چيزهای تازه ای در باره اين فرآيند بياموزند حتی اگر هرگز به استفاده از تخمک جنين در شيوه بارداری "آی وی اف" منجر نشود.

"مرجع باروری و جنين شناسی انسانی" در بريتانيا که مقررات حاکم بر "آی وی اف" در بريتانيا را تنظيم می کند گفت هرگز اجازه چنين کاری در بريتانيا داده نخواهد شد.

يک سخنگوی اين نهاد گفت: "استفاده از بافت تخمدانی گرفته شده از جنين، سوالات دشوار اجتماعی، پزشکی و حقوقی پيش می آورد."

وی گفت: "ما پس از شور عمومی به اين نتيجه رسيديم که به دليل ارزش های حاکم بر اجتماع، برای هر کودکی کنار آمدن با اين واقعيت که با استفاده از مواد جنين سقط شده به دنيا آمده است دشوار خواهد بود."

"ما استفاده از بافت های استخراج شده از چنين منبعی را برای معالجات باروری قابل قبول نمی دانيم."
 
    صفحه نخست
    ايران
    خبرهای منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما