BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 بهداشت 
روغن ماهی
به بيماران سرطان
کمک می کند
 فضا 
حمايت رئيس
آژانس فضايی اروپا
از ناسامريخ
'هرگز مثل
زمين نبوده است'

اوج گرمای زمين


اوج گرمای زمين

پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت
<br>
<br>


پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت

 
:خبرهای روز
 
مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

فضاپيمای گاليله نابود شد

عينک های دوربين دار برای عکس های فوری

خطر انقراض شير رو به افزايش است

وحشت در آمريکا: ايزابل نزديک می شود

بررسی آثار اجتماعی ايدز در آفريقا

حالت خواب راز شخصيت انسان را برملا می کند

آمادگی چين برای اعزام فضانورد

ارقام يونانی ريشه مصری دارد

مرکز مطالعات ايدز در کابل

ورزش از سرطان سينه جلوگيری می کند

کمبود شديد منابع مالی مناطق حفاظت شده

هابل آناتومی کهکشانی را مطالعه می کند

'پدر بمب هيدروژنی' درگذشت

 
صفحه نخست > دانش و فن 

گرينويچ 11:16 - 30/08/2003
 
حمايت رئيس آژانس فضايی اروپا از ناسا

 
ژان ژاک دوردين، مدير کل آژانس فضايی اروپا (اسا)، از گزارش تحقيق پيرامون حادثه کلمبيا استقبال کرده است. او در مصاحبه ای با دکتر ديويد وايتهاس، دبير علمی بی بی سی گفت که خواهان از سرگيری همکاری با ناسا در زمينه ايستگاه بين المللی فضايی (آی اس اس) است.

آقای درودين گفت: "سانحه شاتل فضايی کلمبيا و مرگ خدمه آن در روز اول فوريه، جامعه فضايی سراسر جهان را عميقا متاثر کرد."


ژان ژاک دوردين: گزارش توصيه های منطقی دارد
"اسا به اهميت کار برجسته هيات تحقيق سانحه کلمبيا و کليه کسانی که به تهيه اين گزارش استثنايی که متضمن توصيه های معقول است ياری رساندند، آگاه است."

وی در زمينه ايستگاه بين المللی فضايی گفت که فضانوردان اروپايی به زودی (در ماه اکتبر) سوار بر کپسول روسی "سويوز" به ايستگاه عزيمت خواهند کرد. همچنين در ماه آوريل سال بعد کپسول ديگری به اين ايستگاه خواهد رفت.

پرسش: در پی حادثه کلمبيا مجادله هايی پيرامون اعزام انسان به فضا درگرفته است. نظر اسا در اين زمينه چيست؟

پرسش خوبی است، اما فکر می کنم که اين حادثه ای نيست که بتوان از آن به عنوان شالوده ای برای زير سوال بردن ماموريت های انسانی به فضا استفاده کرد. اکنون زمان مناسبی برای اين کار نيست.

ماموريت انسانی به فضا نه تنها بخشی از فعاليت های فضايی امروزه بلکه همچنين بخشی از تاريخ انسان است.


ايستگاه فضايی در کانون توجه ماموريت انسانی اروپا به فضاست
اين ماموريت ها بخشی از فعاليت های اساست و ما هنوز به ارائه کمک به ايستگاه فضايی متعهد هستيم.

پرسش: برخی ارزش ايستگاه بين المللی فضايی را زير سوال می برند و می گويند يک وسيله کم ارزش است که فقط دور زمين می گردد. برای اين گروه چه پاسخی داريد؟

ايستگاه فضايی فقط براساس زمينه های علمی قابل توجيه نيست. اين پروژه چيزی بس فراتر از يک کار علمی است. اگر روی آن سرمايه گذاری نکنيم در آن صورت پولی صرف امور علمی هم نخواهد شد.

با نگاهی به تاريخ اسا می بينيم که فقط در سال 1987 زمانی که پروژه های ايستگاه فضايی و راکت قدرتمند آريان 5 قطعی شد برنامه های علمی رشد چشمگيری يافت.

لغو برنامه پيشنهادی "هرمس" برای ساخت شاتل های کوچک سرنشين دار در سال 1992 حتی يک يورو هم به منابع علمی نيافزود. لغو اين برنامه باعث کاهش بودجه در همه زمينه ها و در مجموع فعاليت های فضايی شد که به دنبال آن علم فضا نيز افت کرد.

پرسش: با توجه به ارزيابی رسمی تازه از جهت برنامه فضايی آمريکا در پی حادثه کلمبيا، آيا فکر می کنيد زمان بررسی اعزام فضانوردان به ورای مدار زمين فرارسيده باشد؟


فضانوردان اروپايی در آينده بر مريخ گام خواهند زد
شکی ندارم که فضانوردان بايد به ورای مدار زمين سفر کنند.

من به عنوان مدير کل اسا بايد اولويت ها را در چارچوب محدوديت های بودجه اسا بررسی کنم. من با تاکيد بر جنبه های علمی اولويت را به برنامه های کاربردی که هدف آنها بهبود کيفيت زندگی بر زمين است می دهم. ماموريت های انسانی به فضا با توجه به بودجه ما، اولويت شماره يک نيست.

با اين حال، انسان به خارج از مدار زمين سفر خواهد کرد. احساس من، به عنوان يک شخص نه مدير کل، اين است که عموم به ماموريت انسانی به فضا خيلی علاقه دارند.

زمانی که با يک فضانورد در مقابل مردم قرار می گيرم، می توانم بگويم که آنها به فضانورد خيلی بيشتر علاقه نشان می دهند تا مدير کل اسا.
 
    صفحه نخست
    ايران
    خبرهای منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما