BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 بهداشت 
روغن ماهی
به بيماران سرطان
کمک می کند
 فضا 
حمايت رئيس
آژانس فضايی اروپا
از ناسامريخ
'هرگز مثل
زمين نبوده است'

اوج گرمای زمين


اوج گرمای زمين

پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت
<br>
<br>


پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت

 
:خبرهای روز
 
مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

فضاپيمای گاليله نابود شد

عينک های دوربين دار برای عکس های فوری

خطر انقراض شير رو به افزايش است

وحشت در آمريکا: ايزابل نزديک می شود

بررسی آثار اجتماعی ايدز در آفريقا

حالت خواب راز شخصيت انسان را برملا می کند

آمادگی چين برای اعزام فضانورد

ارقام يونانی ريشه مصری دارد

مرکز مطالعات ايدز در کابل

ورزش از سرطان سينه جلوگيری می کند

کمبود شديد منابع مالی مناطق حفاظت شده

هابل آناتومی کهکشانی را مطالعه می کند

'پدر بمب هيدروژنی' درگذشت

 
صفحه نخست > دانش و فن 

گرينويچ 10:52 - 03/09/2003
 
زمين به اوج گرمای خود در دو هزاره اخير پا گذاشته است

فيليپ جونز: 'مخالفان به در بسته می کوبند'
فيليپ جونز: 'مخالفان به در بسته می کوبند'
 
الکس کربی خبرنگار محيط زيست بی بی سی

به گفته دانشمندان به نظر می رسد دمای زمين از سال 1980 تاکنون از هر دوره ديگر در 18 قرن گذشته فراتر رفته باشد.

دانشمندان با استفاده از داده های جمع آوری شده از گياهان، يخچال ها و ساير نمونه ها به اين نتيجه دست يافته اند و معتقدند که اين تحقيقات به طور قطعی تاييد می کند که فعاليت های انسانی بر آب و هوا تاثير می گذارد.

اما مخالفان اين نظريه، هنوز اصرار می ورزند که هرگونه تاثير انسانی احتمالا ناچيزتر از آن است که به کمک آن بتوان پديده های جوی را توضيح داد.

اين پژوهش توسط پروفسور فيليپ جونز از واحد تحقيقات جوی در دانشگاه "انگليای شرقی" در بريتانيا و پروفسور مايکل مان از دانشگاه ويرجينيای آمريکا انجام شده است.

محققان گفته اند که دمای زمين در 20 سال گذشته حداقل به ميزان 0.2 (دو دهم) درجه سانتيگراد بالا رفته است. در گذشته زمين با گذشته هر يک قرن دو دهم درجه سانتيگراد گرم تر يا سردتر می شد
مطالعات آنها، که درنشريه "مقالات پژوهشی ژئوفيزيک" (Geophysical Research Letters) چاپ شده است يافته های اخير "هيات ميان دولتی پيرامون تغييرات جوی" را تاييد می کند.

آن هيات پس از مطالعه داده های مربوط به درجه حرارت زمين طی هزار سال گذشته نتيجه گيری کرده بود که زمين در اواخر قرن بيستم وارد گرم ترين دوره خود شده است.

پروفسور جونز و پروفسور مان برای محک زدن بنياد ادعاهايی که می گويد جهان در واقع تا قبل از سال هزار ميلادی گرم تر بوده است، درصدد بازسازی الگوی جوی زمين طی دو هزاره گذشته برآمدند.

شواهدی يخی

آنها تنه درختان کهن از مناطق مختلف جهان را مطالعه کردند تا رکوردی از شرايط محلی تدوين کنند. شرايط جوی تاثير مستقيمی بر ضخامت حلقه های رشد سالانه درخت دارد.

آنها همچنين هسته يخچال های گرينلند و قطب جنوب را مطالعه و حباب هايی را که در درون آنها به دام افتاده بود برای جمع آوری اطلاعات مربوط به شرايط حاکم بر محيط به هنگام تشکيل يخ معاينه کردند.

برخی دانشمندان معتقدند که افزايش حرارت در سال های اخير را می توان به فعاليت های خورشيدی و تابش آن نسبت داد. اين گروه می گويند تصاعد دی اکسيد کربن و ساير گازهای گلخانه ای کمتر از آن است که تغييرات مشاهده شده را توجيه کند
منبع ديگر مطالعاتی آنها، اطلاعات جمع آوری شده تاريخی به خصوص از کشورهای هلند، سوئيس و چين بود.

نويسندگان مقاله نتوانستند اطلاعات کافی برای پی بردن به آب و هوای نيمکره جنوبی زمين جمع آوری کنند، اما می گويند قانع شده اند که نيمکره شمالی زمين در گرم ترين دوره خود طی دو هزار سال گذشته به سر می برد.

اين دو دانشمند می گويند درحالی که ممکن است برخی قسمت های زمين گرم تر از امروز بوده باشد، متوسط درجه حرارت آن پايين تر بوده است.

به گفته آنها دمای زمين در 20 سال گذشته حداقل به ميزان 0.2 (دو دهم) درجه سانتيگراد بالا رفته است. در گذشته زمين با گذشته هر يک قرن دو دهم درجه سانتيگراد گرم تر يا سردتر می شد.

پروفسور جونز گفت: "اين يافته نشان می دهد که گرم شدن زمين طی سال های اخير تا چه حد چشمگير بوده است. هيچ راه ديگری برای توجيه آن وجود ندارد. اين پديده واکنشی است به تجمع گازهای گلخانه ای در جو زمين."

برخی دانشمندان معتقدند که افزايش حرارت در سال های اخير را می توان به فعاليت های خورشيدی و تابش آن نسبت داد. اين گروه می گويند تصاعد دی اکسيد کربن و ساير گازهای گلخانه ای کمتر از آن است که تغييرات مشاهده شده را توجيه کند.

سايرين می گويند سوابق تاريخی ثابت می کند که دمای زمين به طور طبيعی و فارغ از تاثير انسان نوسان می کند.

با اين حال پروفسور جونز به بی بی سی گفت: "کسانی که به تغييرات جوی شک دارند به در بسته می کوبند. نمی شود گفت که چون اروپا زمانی گرم تر بوده است پس کل جهان هم گرم تر بوده است."

"بايد تمام سوابق را با هم جمع زد، چنان که ما کرده ايم. ما به رکوردهای بيشتری نياز داريم، به خصوص از نواحی استوايی. اما فکر می کنيم اطلاعات کافی برای بيان اين مطلب که درجه حرارت زمين بيش از آن چيزی است که در دو هزار سال گذشته بوده است در اختيار داريم."
 
    صفحه نخست
    ايران
    خبرهای منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما