هشدار درباره نقاط تمرکز ویروس سرماخوردگی

دستگاه کنترل از راه دور
Image caption دستگاه های کنترل از راه دور یکی از نقاط عمده تجمع ویروس سرماخوردگی محوسب می شوند

کارشناسان هشدار داده اند که دستگاه های کنترل از راه دور، شیر آب دستشویی ها و در یخچال مرکز تجمع ویروس های سرماخوردگی هستند.

پژوهشگران دانشگاه ویرجینیا در 30 خانه، از این سطوح که همواره در معرض تماس و برخورد ساکنان خانه ها قرار دارند ، نمونه برداری کردند و در 42 درصد موارد ویروس های حامل سرماخوردگی را یافتند.

هر چند سرفه و عطسه باعث انتقال این بیماری می شوند، اما این پژوهشگران می گویند اشیائی که هر روزه در خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند هم باید بطور منظم تمیز شوند.

میزان گستردگی بیمارس سرماخوردگی به اندازه ای است که به عنوان مثال در کشور بریتانیا برآورد شده در طی زمستان، هر هفته حدود یک پنجم جمعیت این کشور به سرماخوردگی مبتلا می شوند.

پژوهشگران دانشگاه ویرجینیا در یک کنفرانس بیماری های عفونی که در مریکا برگزار شد گفتند از آنجا که ویروس سرماخوردگی می تواند بر سطح وسائل خانه تا دو روز زنده بماند، هر عضو خانه یا هر میهمان می تواند این ویروس را از طریق تماس با اشیائی همچون دستگیره در و شیر آب، به دیگران انتقال دهد.

در این پژوهش دریافته شد که یک ساعت پس از تماس با سطوحی که به ویروس آلوده اند، تقریبا بر روی نوک انگشتان یک چهارم ساکنان خانه رد ویروس های حامل سرماخوردگی دیده می شود.

ضمن اینکه 48 ساعت پس از آلوده شدن سطح به ویروس سرماخوردگی، کماکان مواد ژنتیک ویروس به نوک انگشتان نیمی از 30 نفری که مورد زمایش قرار گرفتند، منتقل شده بود.

دکتر بریجیت وینتر، پژوهشگر ارشد این برنامه تحقیقاتی گفت: "برخی هنوز از اسپری های ضدعفونی کننده برای زدودن آلودگی از هوا استفاده می کنند، اما ویروس های حامل در هوا معلق نیستند. به نظر من پیام این پژوهش این است که ما باید با آگاهی بیشتر بر روی پاک کردن سطوحی که عموما در خانه ها با آنها تماس وجود دارد تمرکز کنیم."