سال 2008 سردترین سال از آغاز هزاره

Image caption در آغاز زمستان سرمایی بی سابقه اروپا را فرا گرفته است

دانشمندان می گویند جهان در سال 2008 به نسبت هر زمان دیگر از آغاز قرن جاری سردتر بوده است.

وقوع شرایط آب و هوایی موسوم به لانینیا در اقیانوس آرام دمای کره زمین را به اندازه ای پایین آورده است که آخرین بار مشابه آن در سال 2000 تجربه شد.

لا نینیا و ال نینیو به ترتیب به پدیده های تناوبی سرد شدن آب اقیانوس آرام و گرم شدن آب این اقیانوس اطلاق می شوند.

با این حال سازمان هواشناسی جهانی (WMO) متذکر شده است که دمای زمین کماکان 0.3 درجه سانتی گراد بالاتر از متوسط دما بین سالهای 1961 تا 1990 است.

بر اساس مدل های کامپیوتری تهیه شده از شرایط کره زمین ممکن است چرخه های طبیعی در طی چند سال اینده باعث خنک شدن سطح زمین شده و تاثیر گرم کننده افزایش سطح گازهای گلخانه ای را کم کند.

در تحلیلی تازه به این نتیجه رسیده شده است که در ده سال اینده ممکن است زمین گرم تر نشود اما دیگر دانشمندان با نتایج تحلیل جدید موافق نیستند.

با این حال تردیدی در این باره وجود ندارد که در سال 2008 دمای کره زمین اندکی از سال های قبل کمتر بود.

گرما در عین سرما

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دو مرکز هدلی (Hadley) و دانشگاه ایست آنگلیا در بریتانیا و سازمان ملی امور اقیانوسی و جوی (NOAA) در آمریکا، گرچه دمای زمین در مقایسه با سالهای اخیر کاهش یافته اما کماکان 0.7 درجه بیشتر از عصر صنعتی شدن است.

میزان تفاوت به اندازه ای است که پیتر استات، رئیس بخش نظارت بر هوا در سازمان هواشناسی بریتانیا می گوید در مقایسه با دهه های قبل، سال 2008 سالی بی سابقه گرم تلقی می گردد.

هر چند سال 1998 گرم ترین سال از زمانی که ثبت درجه حرارت زمین آغاز شد، محسوب می شود.

سازمان جهانی هواشناسی که مقر آن در ژنو است تاکیدکرده که روند گرم شدن دمای زمین متوقف نشده است.