هشدار درباره پیامد گرم شدن زمین برای اقیانوس ها

ساحل دریا در آلاسکا

گروهی از دانشمندان دانمارکی می گویند تحقیقات آن ها نشان می دهد که افزایش گرمای کره زمین می تواند به ایجاد "مناطق مرگ" در اقیانوس ها منجر شود.

به گفته این دانشمندان، چنین تحولی امکان دارد که ادامه زندگی ماهی ها و دیگر موجودات زنده در "مناطق مرگ" اقیانوس ها را برای بیش از دو هزار سال از بین ببرد.

این پژوهشگران در شبیه سازی کامپیوتری خود فرض را بر این گذاشته اند که در بدترین شرایط میزان گاز دی اکسید کربن موجود در هوا تا پایان قرن 21 میلادی سه برابر افزایش پیدا کند.

دی اکسید کربن مهم ترین گاز گلخانه ای عامل گرم شدن کره زمین شناخته شده است.

بر اساس تحقیقات این دانشمندان، سه برابر شدن گاز دی اکسید کربن در هوا سبب خالی شدن اکسیژن در پهنه های وسیع اقیانوسی و در نتیجه از بین رفتن ماهی ها و دیگر اشکال برتر حیات در دریاها و اوقیانوس ها را در پی خواهد داشت.

دانشمندان می گویند سطح بزرگ اقیانوس ها باعث می شود تا روند بازگشت به وضعیت عادی قرن ها طول بکشد.

به گفته آن ها، حتی اگر میزان دی اکسید کربن در هوا تا پایان قرن جاری پنجاه درصد هم افزایش پیدا کند، بخش های وسیعی از اقیانوس ها با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد.

موضوع گرمایش زمین در کل یکی از مهم ترین موضوع های مطرح شده در محافل علمی و سیاسی جهان است.

سران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان( گروه 8) در سال گذشته میلادی اعلام کردند در نظر دارند تا سال 2050 میزان تولید گازهای گلخانه ای را پنجاه درصد کاهش دهند.

سازمان های طرفدار محیط زیست اقدام هایی که تا کنون در سطح جهانی در زمینه کاهش میزان گازهای گلخانه ای انجام شده است را کافی نمی دانند.

مطالب مرتبط