نگرانی درباره صخره های مرجانی دریایی

صخره مرجانی
Image caption صخره های مرجانی استرالیا، بزرگ ترین صخره های مرجانی دنیا است

پژوهشگران می گویند میزان رشد بزرگ ترین صخره های مرجانی دریایی استرالیا Great Barrier Reef از سال1990 تاکنون، پائین ترین حد در 400 سال اخیر بوده است.

دانشمندان انستیبوی علوم دریایی استرالیا، شماری از عوامل از جمله تاثیر گرم شدن هوای کره زمین و افزایش میزان اسید آب اقیانوس را مسبب این پدیده می دانند.

به گفته این دانشمندان کاهش رشد مرجان ها سبب خواهد شد که بقای گونه هایی از گیاهان و جانوران که از این صخره ها تغذیه می کنند به خطر بیافتد.

صخره های مرجانی استرالیا، بزرگ ترین این نوع صخره ها در جهان است و از دو هزار و 900 صخره مرجانی مجزا و 900 جزیره تشکیل شده است.

از عمر بزرگ ترین صخره های این مجموعه قرن ها می گذرد و در حال حاضر، رشد حجم آنها معادل تنها یک و نیم سانتیمتر در سال است.

دانشمندانی که در تحقیقات در باره صخره های مرجانی شرکت داشته اند می گویند چنانچه این روند ادامه یابد تاسال 2050 میزان رشد این صخره ها به صفر خواهد رسید.

آنان هشدار می دهند که به علت این واقعیت، باید به زودی منتظر تغییراتی در تنوع گونه های زیستی، چه در صخره های مرجانی استرالیا و چه در صخره های مرجانی اقیانوس های سراسر جهان باشیم.