کهکشان راه شیری بزرگتر از آن است که تصور می شد

راه شیری
Image caption حجم کهکشان راه شیری 50 درصد بزرگ تر از آن است که قبلا تصور می شد

نتیجه پژوهش هایی که در یک جلسه مهم ستاره شناسی مطرح شد نشان می دهد که حجم کهکشان راه شیری، تقریبا به اندازه کهکشان آندرومدا، است که در همسایگی کهشکان ما قرار دارد.

علاوه بر این، طبق این پژوهش ها سرعت حرکت ماربیچی کهکشان راه شیری، 15 درصد بیشتر از سرعتی است که تاکنون تصور می شد.

به دلیل حجم بزرگتر، برخورد آتی این کهکشان با کهکشان های مجاور آن ممکن است زودتر از زمانی باشد که تا کنون احتمال آن می رفت.

دکتر رید، از دانشمندان شرکت کننده در جلسه ستاره شناسان بین المللی که در لانگ بیچ در کالیفرنیا تشکیل شده بود، گفت از این به بعد نباید فکر کرد که کهکشان راه شیری، خواهر کوچک کهکشان آندرومدا است.

ستاره شناسان بااستفاده از 10 تلسکوپ رادیویی که در محدوده هاوایی، منطقه کارائیب، و شمال شرق آمریکا کار گذاشته بودند به این نتیجه رسیدند که سرعت چرخش کهکشان راه شیری 900 هزار کیلومتر در ساعت است.

این سرعت قبلا 792 هزار کیلومتر در ساعت محاسبه شده بود.

حجم توده های این کهکشان نیز 50 درصد بیشتر از اندازه ای است که محاسبات قبلی نشان می داد.

یک چنین حجمی سبب می شود که قدرت جاذبه کشش این کهکشان نیز از آنچه قبلا تصور می شد بیشتر باشد.

یک چنین موضوعی احتمال برخورد فاجعه آمیز این کهکشان با کهکشان آندرومدا و سایر کهکشان های مجاور آن را بیشتر می کند.

البته لازم به گفتن است که یک چنین اتفاقی ممکن است دو تا سه میلیارد سال دیگر نیافتد.