تحقیق در باره تاثیر بینایی گالیله بر یافته هایش

گروهی از دانشمندان بریتانیایی و ایتالیایی درخواست نبش قبر گالیله، ستاره شناس معروف قرن شانزدهم را کرده اند.

آنها می خواهند بدانند آیا مشکلی که در بینایی او وجود داشته، تاثیر روی یافته های اش گذاشته است یا نه.

از گالیله به عنوان پدر ستاره شناسی نام می برند، هر چند باید دانست که او از بابت مشکل بینایی اش رنج می برده است.

گالیله اواخر زندگی اش در سال 1642 میلادی به طور کامل کور شد. اما 68 سال قبل از آن، او فیزیک نجومی را متحول کرد. او این کار را به ویژه با نتیجه ای که برای تحقیقات اش گرفت و اعلام کرد زمین به دور خورشید می چرخد و نه عکس آن انجام داد.

اما او به صورت متناوب در دوران جوانی اش مشکل بینایی داشت.

دانشمندان معتقدند که می توانند بعضی از اشتباهاتی را که او انجام داده مشخص کنند. از جمله آن که او معتقد بود سیاره زحل گردش کامل ندارد.

گالیله در شهر فلورانس ایتالیا به خاک سپرده شد و دانشمندان می خواهند تا با نبش قبر، دی ان آی بدن او را آزمایش کنند.

آنها معتقدند اگر بتوانند کشف کنند چه مشکلی در چشمان او وجود داشته، می توانند از مدل های کامپیوتری برای خلق دقیق آن چه که او در تلسکوپش می دیده استفاده کنند.

آنها منتظر اجازه از کلیسای کاتولیک برای نبش قبر او هستند، همان کلیسایی که یک بار گالیله را به جرم ارتداد از دین محاکمه کرد، اما این بار اعتقادات او را پذیرفته است.