اوباما کمک به صندوق های سقط جنین را آزاد کرد

باراک اوباما

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اجازه اعطای کمک های مالی آمریکا به سازمان های غیر دولتی داخلی یا خارجی که از سقط جنین حمایت می کنند را صادر کرده است.

جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، با صدور فرمانی هرگونه کمک به سازمان های طرفدار سقط جنین را ممنوع کرده بود؛ تصمیمی که جانشین وی در چهارمین روز ورودش به کاخ سفید آن را لغو کرده است.

جورج بوش هشت سال پیش فرمانی امضا کرد که بر اساس آن دولت فدرل اجازه نداشت به سازمان های غیردولتی ای که در زمینه سقط جنین فعالیت دارند کمک کند.

این ممنوعیت حتی شامل حال موسسه های تنظیم خانواده که در مورد سقط جنین خدمات مشاوره ای ارائه می کردند هم می شد.

اما باراک اوباما این ممنوعیت را با صدور فرمان جدیدی لغو کرده است.

در میان وزرای آقای اوباما، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه او، به ویژه از لغو ممنوعیت کمک به سازمان های غیردولتی حامی سقط جنین، پشتیبانی می کند.

خانم کلینتون دسترسی به امکانات سقط جنین را یکی از حقوق اساسی زنان می داند.

او همین طور به عنوان وزیر امور خارجه وظیفه اعطای کمک های اقتصادی آمریکا به سازمان های خارجی را بر عهده دارد که برخی از آن ها در زمینه سقط جنین فعالیت هایی دارند. هیلاری کلینتون می گوید کمک های اقتصادی آمریکا به اندازه توانایی نظامی و دیپلماسی برای پیشبرد منافع این کشور مهم است. او خواهان افزایش این کمک هاست نه محدود شدن آن ها به خاطر موضوعاتی مانند سقط جنین.

با این همه سقط جنین فقط در مورد کمک های خارجی آمریکا مطرح نیست و به طورکلی یکی از بحث انگیز ترین موضوع ها در جامعه آمریکاست.

برخی از گروه های مذهبی سقط جنین را مانند قتل یک انسان بالغ ارزیابی می کنند، اما گروه های طرفدار حق زنان، حق زن به کنترل بدن و زندگی اش را مهم تر از حق جنین به ادامه حیات می دانند.

دیوان عالی آمریکا 36 سال پیش با صدور یک رای بسیار مهم، سقط جنین را آزاد کرد.

اما رونالد ریگان، رئیس جمهوری پیشین آمریکا تخصیص بودجه فدرال به سازمان های غیردولتی طرفدار سقط جنین را ممنوع کرد، ممنوعیتی که هم در داخل آمریکا و هم در خارج از این کشور اجرا شده است.

بیل کلینتون، رئیس جمهوری سابق آمریکا، در سال 1993 این ممنوعیت را لغو کرد، هرچند با ورود جورج بوش به کاخ سفید ممنوعیت یاد شده دوباره برقرار شد.

حال اوباما یک بار دیگر کمک دولت فدرال به سازمان های طرفدار سقط جنین را قانونی کرده است.

او هرچند در کل سقط جنین را حق زنان می داند خواهان تلاش برای کاهش موارد وقوع سقط جنین در آمریکاست.

مطالب مرتبط