جنگل آمازون در معرض نابودی

گروهی از دانشمندان بریتانیایی هشدار داده اند که ادامه روند افزایش دمای کره زمین سبب نابودی جنگل آمازون خواهد شد.

اهمیت جنگل آمازون در تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری آن، و همچنین در نقش مهم این جنگل در جذب گاز دی اکسید کربن از هوا و تولید اکسیژن به جای آن است.

به موجب نتایج پژوهشهای محققان اداره هواشناسی بریتانیا، در دیدی محافظه کارانه، افزایش متوسط دما به اندازه دو درجه سلسیوس (سانتیگراد) بالاتر از متوسط دما در دوران پیش از صنعتی شدن، سبب نابودی 40 درصد پوشش جنگلی آمازون تا پایان قرن جاری میلادی خواهد شد.

در همین سناریوی محافظه کارانه، افزایش متوسط دما به اندازه سه درجه، سبب نابودی 75 در صد پوشش جنگلی در منطقه آمازون خواهد شد.

اما جنگل آمازون که به "ریه تنفسی کره زمین" شهرت یافته تنها توسط افزایش دما تهدید نمی شود، بلکه قطع درختان و تخریب عمدی جنگل برای مصارف گاوداری و کشاورزی هم به مشکلات افزوده است.

علی رغم اظهارات مقامات دولتی برزیل مبنی بر اقدام برای حفظ آمازون، سالانه بطور متوسط 19،400 کیلومتر مربع از آن جنگل برای چنین مصارفی نابود می شود.

نابودی جنگل اما، تاثیرات مخرب گسترده تری هم خواهد داشت. تحقیقات گذشته نشان داده که برای هر کیلومتر مربعی از جنگل آمازون که نابود می شود، 22،000 تن دی اکسید کربن به جو زمین افزوده می شود.

پیتر کاکس، استاد اقلیم شناسی دانشگاه اکستر انگلستان، می گوید که "مناطق حاره ایجاد کننده سامانه های هوایی جهان هستند و نابودی جنگل آمازون سامانه های هوایی را برای همیشه تغییر خواهد داد....باید در انتظار تغییرات بنیادین در آب و هوا بود."

به گفته صاحب نظران، افزایش دما سبب کاهش بارندگی در منطقه آمازون خواهد شد و با کاهش بارندگی ریشه های درختان خشک شده و در مقابل آتش سوزی مقاومت خود را از دست می دهند.

در دراز مدت با بر هم خوردن "ثبات کربن" در جو، الگوهای بارندگی در سراسر جهان نیز تغییر کرده و کشاورزی با بحران روبرو خواهد شد.

مطالب مرتبط