تلاش برای جلوگیری از انقراض نسل خرس قطبی

خرس قطبی
Image caption گرم تر شدن هوای کره زمین تهدیدی برای نسل خرس های قطبی است

نمایندگان 5 کشور منطقه قطب شمال در نروژ تشکیل جلسه داده اند تا در مورد راه های جلوگیری از انقراض نسل خرس های قطبی بحث و گفتگو کنند.

نزدیک به 20 هزار خرس قطبی در کشورهای آمریکا، کانادا، روسیه، دانمارک و نروژ زندگی می کنند. ولی دانشمندان آمریکایی می گویند در صورت ادامه آب شدن یخ ها، دو سوم این خرس ها ممکن است تلف شوند.

فک ها یا خوک های آبی که غذای خرس های قطبی است در میان این یخ ها زندگی می کنند.

خرس های قطبی اگر چه شناگرهای ماهری هستند، ولی بیشتر عمر خود را در نزدیکی دریاهای منجمد سپری می کنند

وزیر محیط زیست نروژ در جلسه افتتاحیه کنفرانس گفت بقای گونه های مختلف با مبارزه با گرمایش هوای زمین ارتباط مستقیم دارد.

در سال 2007، حجم یخ اقیانوس منجمد شمالی به کمترین مقدار از سی سال گذشته تا کنون رسید و موجب این نگرانی شد که ممکن است این یخ ها تا سال 2020 و حتی زودتر، در فصل تابستان کاملا ذوب شوند.

وزیر محیط زیست نروژ گفت هنوز امکان نجات یخ آب های قطب شمال وجود دارد ولی این کار مستلزم اقدامات سریع و قابل توجه است.

قرار است در این کنفرانس دو روزه یک موافقت نامه مربوط به محیط زیست نیز که در سال 1973 امضا شده مجددا بررسی شود.

این موافقت نامه شکار خرس های قطبی را محدود کرده است.

از سال 1981 این اولین بار است که نمایندگان محیط زیست کشورهای حاشیه قطب شمال برای بررسی موافقت نامه ای که 36 سال از عمر آن می گذرد تشکیل جلسه می دهند.

هر سال نزدیک به 700 خرس قطبی در کانادا، آلاسکا و نیز گرینلند شکار می شوند.

از سال 1973 شکار خرس های قطبی در مجمع الجزایر سوالبارد در نزدیکی سواحل شمال شرق نروژ ممنوع شده است.

انستیتوی خرس قطبی نروژ می گویند با وجود آنکه در بخش متعلق به روسیه در قطب شمال، شکار خرس قطبی ممنوع است، هر سال تعداد نامشخصی از خرس ها شکار می شوند.