صدمات مغزی: هوشیاری مهم است

ناتاشا ریچاردسون
Image caption مرگ خانم ریچاردسون که ابتدا خوب به نظر می رسید تکان دهنده بود

خبر مرگ ناتاشا ریچاردسون هنرپیشه 45 ساله در اثر آسیب دیدگی از ناحیه سر پس از یک حادثه ظاهرا جزئی یک تراژدی تکان دهنده است.

متخصصان می گویند که این نوع آسیب دیدگی غیرعادی است اما پزشکان یاد می گیرند که نسبت به بیمارانی که در ابتدا خوب به نظر می رسند هوشیار باشند، زیرا احتمال به وخامت گراییدن حال آنها با سرعت زیاد وجود دارد.

مارتین شالی مشاور امور اضطراری در بیمارستان "هارتلندز" بیرمنگام گفت این محل جراحت است که می تواند مهم باشد.

به خصوص ضربه دیدن سر از کنار، درست در بالای گوش، می تواند خطرناک باشد زیرا سرخرگی از آنجا عبور می کند که تنها با لایه نازکی از جمجمه حفاظت می شود.

اگر این سرخرگ آسیب ببیند، حتی اگر خود مغز هم آسیبی نبیند، استمرار خونریزی به افزایش فشار بر مغز منجر می شود که در نهایت باعث از کار افتادن مغز می شود.

آقای شالی گفت: "با وارد شدن چنین آسیبی، فرد ابتدا کاملا حال طبیعی خواهد داشت اما در طول زمان به تدریج خواب آلوده می شود - تغییری روی می دهد اما خیلی خفیف است و شناسایی آن آسان نیست."

وقتی این جراحت حساس شناسایی شد، راه حل آن خلاصی از لخته های خون و بستن رگ است اما این کار باید پیش از آنکه فشار ناشی از خونریزی باعث خسارات جبران ناپذیر به مغز شده انجام شود.

آقای شالی گفت که اگر این فرآیند از یک نقطه حیاتی بگذرد بهبود بسیار مشکل خواهد بود:

"پزشکان همیشه یاد می گیرند که در مورد بیمارانی که صحبت می کنند و حالشان خوب به نظر می رسد خیلی مراقب باشند."

وی افزود که نشانه های کلیدی که باید پس از جراحت سر مراقبت آنها بود تغییر در سطح هوشیاری، استفراغ و سردردی است که با مسکن های معمولی خوب نمی شود.