رودهای عمده جهان 'درحال خشک شدن'

رود کلورادو

محققان آمریکایی می گویند که سطح آب برخی از مهم ترین رودهای جهان طی 50 سال گذشته به میزان قابل توجهی افت کرده است.

آنها می گویند که کاهش جریان آب این رودها به تغییرات آب و هوایی مربوط می شود و با توجه به رشد جمعیت انسانی تاثیر آن عمده خواهد بود.

تنها ناحیه ای که جریان آب رودهای آن به طور چشمگیری افزایش یافته به قطب شمال مربوط می شود که ناشی از ذوب برف و یخ بیشتری نسبت به گذشته است.

نتایج این مطالعه در نشریه "کلایمت" متعلق به انجمن هواشناسی آمریکا منتشر شده است.

دانشمندان آمریکایی می گویند منابع عمده آب شیرین - از رود زرد در شمال چین تا گنگ در هند تا رود کلورادو در آمریکا - برای بخش های بزرگی از جمعیت جهان درحال افت است.

این پژوهشگران جریان آب در بیش از 900 رود را طی 50 سال منتهی به سال 2004 مطالعه کردند.

آنها دریافتند که میزان آبی که به اقیانوس های جهان می ریزد در مجموع افت کرده است.

بخش بزرگی از این کاهش ناشی از فعالیت های انسانی همچون ایجاد سد و انحراف آب برای کشاورزی بوده است.

اما محققان نقش تغییرات آب و هوایی را نیز پررنگ کردند و گفتند که افزایش دما باعث تغییر الگوهای بارندگی و افزایش میزان تبخیر شده است.

نویسندگان این مقاله می گویند نگرانند که افت منابع آب شیرین جهان ادامه یابد و پیامدهایی جدی برای جمعیت روزافزون جهان داشته باشد.

درحالی که برخی از رودهای عمده از جمله براماپوترا در جنوب آسیا و یانگ تسه در چین آب بیشتری دارند اما بیم آن می رود که این افزایش حجم آب ناشی از ذوب بیشتر یخچال های هیمالایا باشد.

این بدان معنی است که آب این رودها در آینده ممکن است با ناپدید شدن یخچال ها به طور قابل توجهی افت کند.

مطالب مرتبط